diumenge, 20 de desembre del 2015

Les rajoles del Passeig de Gràcia de Barcelona.

El disseny de les rajoles del Passeig de Gràcia són peculiars per tenir forma hexagonal i que la composició del dibuix no és dins una única rajola sinó que es fa per unió entre elles. Com fou habitual durant el modernisme són plenes de motius naturals. Segons un treball penjat al Museu de la Ciutat són inspirades en el fons marí i s’hi poden observar algues, meduses, cargols de mar, pops, amonites, etc. Sembla ser que Gaudí les dissenyà en un principi pel terra de l'habitació dels nens a la casa Batlló.

En alguns casos aquestes rajoles han estat robades i fins i tot objecte de subhastes fora del país. Es dona el cas en què al ser reposades no es va fer seguint la composició original, el que donà lloc a nombroses queixes dels ciutadans.

El panot Gaudí és un paviment per a l'exterior que es va reeditar el 1997 a partir del relleu original del mosaic hidràulic que Gaudí va crear a l'any 1904 i que fabricava l'empresa Escofet. En homenatge a l'arquitecte, la ciutat de Barcelona va pavimentar les voreres del Passeig de Gràcia amb aquest model de rajola hexagonal en què el relleu es presenta invertit respecte a l'original, millorant així la seva resistència davant del desgast que comporta el seu ús com paviment d'exterior.